Velkommen til nettsidene til Skala barnehage as                                                                                     

Barnehagen har åpent hele året!  

 
Vi har også åpent alle plandager, 
og disse dagene har vi også tilbud til søsken i skolealder 6-10 år!

 

 

Åpningstiden er: 06.30-17.00

 

Barnehagen ligger i Vollebergvn 4,1621 Gressvik. 

Tlf 69399166/41424654

 

 

Med vennelig hilsen 

Monika Hjelm Johansen 

Styrer av Skala Barnehage

Har du noen spørsmål eller interessert i plass? Ta gjerne turen innom våre lokaler,som er sentralt plassert på Gressvik. Du kan også ta kontakt på telefon eller e-post. Du finner all vår kontaktinformasjon her: Kontakt.

Vår visjon: Barna i fokus!

FN’s barnekonvensjon: Ved alle handlinger som berører barn, enten de foretas av offentlige eller private organisasjoner, domstoler, administrative myndigheter eller lovgivende organer, skal barnets beste være et grunnleggende hensyn.
Lov om barnehager: Barnehagens samfunnsmandat er å tilby barn under opplæringspliktig alder et omsorgs-og læringsmiljø som er til barnets beste.

 

I Skala Barnehage skal barna være i fokus. Vi ønsker å gi barna erfaringer og gode opplevelser i hverdagen som legger grunnlag for livslang læring. Med naturen som utgangspunkt, kan vi sammen med barna undre oss over det vi ser og opplever, og naturen er et kunstverk som vi sammen har mye å lære av og som vi kan ta med oss i alt vi gjør i hverdagen, og skape prosjektarbeider ut av det vi ser og opplever. Som igjen har sammenheng med fagområdene i rammeplan. Hva ser vi? Hva oppfatter vi? Hvilke følelser vekker det i oss? Vil vi utforske denne plassen mer? Hvilken kultur har vi til vår egen natur. Tar vi vare på den? Kan vi gjøre noe for å skape en ny kultur i vår skjønne natur? Og ikke minst, er det mulig å la kreativiteten blomstre med naturen som utgangspunkt? Ja så absolutt! Naturen har lyder å lytte til,som vi kan lage lyd og musikk med. Eller det setter i gang fantasien, til å skape noe som bare vi vet hva er. Vårt eget naturspråk f.eks. Den har dyr og planter og verdensrommet som vi kan bruke til å skape vår egen verden i verden. Målet er å gi barn og voksne opplevelser, som gir gode minner for livet.