Informasjon om barnet!Skala Barnehage AS

Vollebergveien 4

1621 Gressvik

Tlf: 69399166

 

 

AVTALE OM BARNEHAGEPLASS

 

Navn:

Personnummer:                                                                                                     

 

FAR:                                                                                                                                                                   Pers.nr: 

Adresse:                                                                                                                                                             

 E-post:

Postnummer:                                        

Poststed:                          

Tlf privat:                                                                         Tlf arbeid:                                                                  Mob:

 

MOR:                                                                                                                                                                 Pers.nr:

Adresse:                                                                                                                                                               E-post:

Postnummer:                                         

Poststed:

Tlf privat                                                                           Tlf arbeid                                                                   Mob:

 

 

 

 

 

 

 

Kryss av for alternativ som passer for deg og ditt barn:

Kan barnet:                         ja                               nei    

Sitte på i privat bil:            ja                                   nei

 

Buss:                                ja                               nei   

Tog:                                      ja                                    nei

 

 

Ferje:                              ja                                nei                

Bli tatt bilde:                      ja                                    nei

 

Skogsturer:                       ja                               nei

Strandturer:                     ja                               nei

    

 

Sted:                                                              Dato:                                             Foresatte: