Bli kjent med barnet!

Informasjon om barnet: pastedGraphic.png

 

For å kunne bli kjent med barnet på best mulig måte, ønsker vi å få noen opplysninger fra dere.

Opplysningene vil bli behandlet konfidensielt og legges i barnets mappe.

 

Navn på barnet:………………………………………………………..

 

 

 

Kommentarer

Eventuell allergi/asma

 

 

 

Eventuell sykdom/medisinering

 

 

 

Sovevaner. Hvor lenge? Når?

 

 

 

Vant til å sove ute?

 

 

 

Bruker barnet smokk?

 

 

 

Flaske.Kopp.Hva er barnet vant til?

 

 

 

Matvaner. Hva spiser barnet?

 

 

 

Er det noe som skremmer barnet?

 

 

 

Er barnet opptatt av spesielle leker?

 

 

 

Noe annet barnehagen bør ha kjennskap til?

 

 

 

Dato: Underskrift: