Viktig informasjon for foreldre

 

 

 

 

Velkommen som foreldre i Skala Barnehage!  

 

Barnehagen har tre avdelinger.

 

Nøtteliten: 

Er en småbarnsavdelig med barn fra 0-3 år, her jobber det 2 barnehagelærere og 2 assistenter. Og det er 14 barn på denne avdelingen.

Bamse:

Er en avdeling for store barn far 3-6 år, her jobber det 1 barnehagelærer og 2 assistenter. Og det er 18 barn på denne avdelingen.

Revenka:  

Er en avdeling for store barn far 3-6 år, her jobber det 1 barnehagelærer og 2 assistenter. Og det er 18 barn på denne avdelingen.

 

Åpningstiden er: 06.30-17.00

 

Barnehagen ligger i Vollebergvn 4, og Oksvikveien 2. 1621 Gressvik. Tlf 69399166

 

Hvem tar meg imot første dagen? Og når kan jeg komme?

 

 

 

Barnehagen har en styrer. Monika Hjelm Johansen. Tlf 41424654 mail: monika@skalabarnehage.com

 

Planleggingsdager:

 

Vi har åpent alle plandager, også med søskenordning disse dagene.

 

Bli kjent med barnehagen:

Det er viktig at dere bruker god tid når barnet starter i barnehagen. Barnet deres trenger tid til å bli kjent. Nye barn og nye voksne, et helt nytt sted å være- det kan skape utrygghet og uro.

Barnet bør gradvis få venne seg til den nye situasjonen.

Det er spesielt viktig at det skjer sammen med en av dere foreldrene- eller sammen med en annen nær person.

For det er lettere å bli kjent når rammen rundt er trygg!

Det er forskjell på hvordan barn takler nye ting, og naturligvis spiller alderen en rolle.

Noen barn trenger lang tid, andre kort tid, på å bli trygg i nye omgivelser.

 

Uansett, her er noen gode råd:

 

  • Vi anbefaler at dere setter av ca en uke til denne «bli kjent perioden»
  • Det er mange nye inntrykk for barnet. Derfor holder det ofte å være i barnehagen ca 1 time den første dagen. Så øker vi fra dag 2.
  • Fra dag 3 anbefaler vi at foreldrene går litt fra barnehagen- ca en til to timer, for så å komme tilbake igjen. Barnet vil da etterhvert skjønne at foreldrene kan gå- fordi de kommer tilbake igjen.
  • Fra dag 4 anbefaler vi at, vi prøver å gjøre denne dagen så normal som mulig, men kanskje litt kortere dag for barnet, om mulig.
  • Husk at det er viktig at dere tar ordentlig avskjed med barnet. Si tydelig i fra at «nå går jeg/vi, men vi kommer snart tilbake»
  • Ikke drøy avskjeden med å gå litt frem og tilbake. Da blir bare avskjeden forsterket, og det kan gjøre barnet utrygt.
  • Ring oss i løpet av dagen hvis dere lurer på hvordan det går. Ring gjerne flere ganger!
  • Husk at vi hjelper dere å vurdere situasjonen hele tiden. Vær ikke redd for å si at dere syns dette er vanskelig og sårt.

 

Bil/Buss/Ferje Kjøring:

 

Innimellom benytter vi oss av buss og bil for å komme oss til ulike aktiviteter. Vi bruker vanlig rutebuss, på korte turer, eller ferja til byen og gamlebyen. På lengre turer bruker vi turbuss med seler.

Vi ønsker å få en skriftlig bekreftelse på om dere tillatter dette eller ikke.

Skjema fåes i barnehagen ved oppstart.

 

Fotografering/Filming:

 

I forbindelse med ulike aktiviteter i barnehagen tas det ofte bilder eller video av enkeltbarn eller grupper med barn. Vi vil gjerne vite om dere som foreldre har noe imot dette. (samme skjema som dere får ved oppstart) Bilder der hvor ansikter vises vil ikke bli brukt i det offentlige rom. Disse vil bare bli vist for dere foreldre i barnehagen.

Samarbeid barnehage/hjem:

 

Forutsetningen for et godt samarbeid mellom barnehage og hjem er at vi snakker sammen. Vi forventer at foreldre møter til foreldresamtaler. Og at man er flink til å snakke med både de voksne på avdelingen eller meg om det skulle være noe man lurer på.

 

Slutt for dagen:

 

Ta et tydelig farvel med barnehagepersonalet når dere henter barnet ved dagens slutt. Da unngår vi misforståelser og uro vad at barn plutselig ikke er i barnehagen lenger. Dessuten er det en fin måte å lære barna gode høflighetsregler.

 

Fravær/sykdom:

 

Det er viktig at dere gir beskjed til oss dersom barnet skal ha fri fra barnehagen-eller hvis dere ønsker å komme senere på dagen. Da vet vi til enhver tid hvem som er i barnehagen, og dere vil få beskjed om spontane turer eller aktiviteter.

 

Informasjon om avdelingen, spesielle rutiner og annet vil dere få av avdelingens personale.

 

Deres kontakt ved barnehagen er:………………………………………

 

 

Navn og stilling på ansatte på avdelingen:

 

 

 

 

 

Vi håper dere får et positivt og hyggelig barnehageår hos oss, og vi ser frem til å samarbeide med dere.

 

Med vennelig hilsen personalet i Skala barnehage

v/ Monika Hjelm Johansen, Styrer