Dagsrytme

Dagsplan på Revenka

06.30 – Barnehagen åpner

08.00-08.30 – Frokost

10.00 – Samling/grupper/aktiviteter

11.30 -12.00 – Lunsj

12.00-14.00 – Fortsetter på aktivitet/utelek

14.00 – Frilek ute/inne

14.30 – Fruktmåltid

17.00 – Barnehagen stenger

 

Kjernetiden vår er fra 09.30-14.00. Fint om dere gir beskjed dersom barna har fri eller kommer senere enn kl. 09.30.

Telefonnummeret vårt er

69399166 – Trykk 3 for å komme til Revenka

Mailadressen vår er revenka@skalabarnehage.com