Tilbakeblikk

Velkommen til et nytt og spennende barnehageår på Nøtteliten!

August er en måned hvor tilvenning står i fokus. For noen av dere har det vært det aller første møte med barnehagen. Vi ønsker å bruke den første tiden til å bli kjent med nye barn og foreldre, slik at både store og små skal føle trygghet og oppleve at barnehagen er et godt sted å være. Samtidig er det viktig for oss og ta vare på de "gamle" barna, som kan oppleve det litt rart og plutselig bli "størstemann" og måtte dele oppmerksomhet med nye barn. Vi blir litt mer kjent for hver dag som går, og sammen har vi kommet frem til en dagsrytme vi tror vil passe for de fleste.

I august har vi vært mye i barnehagen, både inne og ute for å tilvenne og skape trygghet for de nye barna og bli kjent med rutiner i hverdagen. Tilvenningen har gått fint, og både nye og gamle barn har funnet plassen sin i barnegruppa.

I september skal vi jobbe med fagområdene nærmiljø og samfunn og kommunikasjon, språk og tekst. Vi skal gå på oppdagelsesferd utenfor gjerdet og bli bedre kjent med nærmiljøet vårt, blant annet Skala skogen. I samlingsstund og språkgruppe skal vi bli kjent med "meg selv" og "familien min". På kunstdagene skal vi få kjennskap til og utforske ulike formingsmaterialer som maling, tre og lim.


Hilsen oss på Nøtteliten :)