Dagsrytme

DAGEN VÅR

06.30 - Barnehagen åpner

08.00 - Frokost

08.30 - Frilek inne/ute

10.00 - Samling/Grupper/Aktiviteter

11.00 - Lunsj

12.00 - Hvilestund

14.00 - Frilek ute/inne

14.30 - Frukt

17.00 - Barnehagen stenger

Kjernetiden vår er fra 09.30-14.00. Fint om dere gir beskjed dersom barna har fri eller kommer senere enn kl. 09.30.


TELEFONNUMMERET VÅRT ER:

69399166, tast 1 for Nøtteliten